PRAVOSLAVNA

LJUBAV

I

SLOBODA

Praktikujući pravoslavni post i neprekidnu Isusovu molitvu u postu,dobićete i osetiti ljubav i slobodu u svoj njihovoj punoći.Potpuno. Želećete i da podelite to iskustvo sa drugima.Iz takve želje je nastao ovaj sajt.

MOLITVA ČASNOME KRSTU

Slava Gospode, Krstu Tvome Časnome
Neka vaskrsne Bog, i neka se razveju neprijatelji Njegovi, i neka beže od Lica Njegova oni koji ga mrze. Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja; Tako neka izginu đavoli pred licem onih koji ljube Boga i osenjuju se krsnim znakom, i koji radosno govore: Raduj se, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, koji progoniš đavole silom raspetog na tebi Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je sišao u pakao i satro silu đavolsku,i koji nam je darovao tebe, Krst Svoj Časni, za proganjanje svakog protivnika.
O, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, pomaži mi uvek sa Svetom Vladarkom, Djevom Bogorodicom, i sa svima Svetima zanavek.
Amin!