PLJIS DONOSI MIR

Radujte se svi vi koji ste se molili Gospodu Bogu za mir u svetu.Molitve nisu bile uzaludne.Najviše se radujte vi,braćo iz Ukrajine i Rusije i svih drugih država koje su u ratu,uskoro će biti mir među vama.
Konačno je svanuo dan kada mogu da objavim pronalaske koji će okončati sve ratove. I ratova više biti neće. Zauvek će ostati tamo gde im je mesto, u mračnoj prošlosti naše civilizacije.
Svako ko je spreman da „Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe“, moći će i da učestvuje u proizvodnji ovih pronalazaka.

 

Više o tome u nastavku…  

Sadržaj u nastavku je omogućen samo za premium članove. Da biste postali premium član,izaberite ponuđeni paket.

 

Mesečna

pretplata

350 RSD