Terms of use

USLOVI KORIŠĆenja

OPŠTI USLOVI

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze između Korisnika(„korisnici“, „Vi“) i Vlasnika(„PLJIS“, „mi“) internet sajta i usluge koji se nalaze na url adresi: https://pljis.com(u daljem tekstu: Sajt).Vlasnik Sajta i usluge je :

  • pun naziv pravnog subjekta : Dragan Mišković preduzetnik PLJIS
  • adresa : K.Petra Prvog 32,15356 Metković
  • delatnost i šifra delatnosti : Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja , šifra : 5814
  • matični broj : 66643484
  • poreski broj : 113192104
  • web adresa : www.pljis.com
  • kontakt telefon : +381 63 1651886
  • kontakt e-mail : support@pljis.com

Korisnik je svako ko delimično ili u potpunosti koristi Sajt.Delimičnim ili potpunim korišćenjem Sajta i usluge potvrđujete da ste pročitali,razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja i saglasni ste da ste pravno obavezani njima,obavezni da ih poštujete,kao i sve druge primenljive zakone i propise.Ako niste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja,nemojte koristiti Sajt.Uslovi korišćenja mogu biti izmenjeni bez prethodne najave,pa je neophodno povremeno posećivati ovu stranicu,radi uvida u izmen

VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Sajt,usluga i svi tekstovi,logotipi,grafika,slike audio materijal,video materijal i ostali materijal na ovom sajtu (u daljem tekstu:Sadržaj),jesu autorsko pravo PLJIS-a, ili su na internet sajt postavjljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.Celokupan sadržaj korisnicima se nudi isključivo na Sajtu i samo za ličnu,nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe.PLJIS ne dozvoljava menjanje sadržaja,niti njegovo kopiranje,skladištenje ,prikazivanje i deljenje sa drugima,ni na koji način,ni u komercijalne svrhe ni besplatno.Korišćenje Sadržaja,osim na način opisan u ovim Uslovima korišćenja je strogo zabranjeno.

REGISTRACIJA

Pristupom sajtu vi postajete korisnik Sajta.Sve dok ne kupite paket Pretplate , možete potpuno besplatno pratiti deo sadržaja,koji je dovoljan da se uverite u kvalitet i vrednost ostatka sadržaja i donesete odluku o kupovini pretplate za praćenje sadržaja u celini.

Da bi kupili paket Pretplate morate se registrovati kao korisnik na Sajtu.Potrebno je da registrujete svoj nalog na sajtu(„Nalog“),tako što ćete izabrati opciju NALOG iz menija i potom ćete biti preusmereni na stranicu za registraciju i prijavu na sajt.Kada se registrujete,možete da se prijavite na Sajt i uređujete svoj nalog, ali i dalje možete pratiti samo deo sadržaja,kao i neregistrovani korisnici.

Ovi uslovi korišćenja se primenjuju bez obzira da li ste korisnik koji je registrovao nalog ili neregistrovani korisnik.

Da biste otvorili nalog, od vas će biti zatraženo da nam dostavite svoju e-mail adresu.

Potom će vam na e-mail adresu stići obaveštenje da vam je nalog kreiran i link koji vas vodi na sajt,na stranu gde treba da postavite svoju lozinku.

Molimo vas da se uverite da su informacije koje dostavite sajtu pri i po registraciji i u svakom drugom trenutku istinite, tačne, aktuelne i potpune.

Vi ste isključivo odgovorni za održavanje poverljivosti naloga, lozinke i ograničavanja pristupa računaru. Ako dozvolite drugima da koriste vaše akreditive naloga, pristajete na ove Uslove korišćenja u ime svih drugih osoba koje koriste sajt pod vašim nalogom i lozinkom, a vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim nalogom ili lozinkom.

Registracijom naloga, slažete se da ste jedino vi odgovorni za sigurnost vašeg naloga i lozinke i da prihvatate sve rizike od neovlašćenog pristupa vašem nalogu,kao i da odmah dostavite obaveštenje ukoliko otkrijete ili sumnjate da je došlo do povreda bezbednosti u vezi sa korišćenjem sajta.

Korisnik može u svakom trenutku da obriše svoje podatke. U tom slučaju prestaju sve njegove usluge koje ima kod nas i svi podaci koje imamo biće potpuno obrisani.Ako Vam pretplata nije istekla,a obrišete svoj korisnički nalog sa podacima i ponovo napravite nalog sa istim podacima ,ta pretplata Vam neće važiti za taj nalog,tj. moraćete ponovo da kupite pretplatu.

OPIS USLUGE ,PLAĆANJE I DOSTAVA

Kada se prijavite na svoj nalog na sajtu,plaćate naknadu od 300 rsd za 7 dana korišćenja usluge.Virtuelni je proizvod i nosi naziv : Nedeljna preplata.Kupovina i plaćanje Pretplate vrši se putem interneta, platnim karticama DINA,VISA, Maestro, MasterCard ili American Express koje podržavaju plaćanje preko Interneta.U postupku kupovine se kupcu na e-mail šalje dokument/potrvrda kojim se realizuje usluga.Vaš ugovor o kupovini Pretplate i korišćenju sadržaja je kompletiran kada na Vašu e-mail adresu dobijete potvrdu o uspešnom plaćanju i fiskalni račun. Kada kupite paket Pretplate,vi postajete Premium korisnik i tada možete da pratite ceo sadržaj Sajta koji je namenjen Premium korisnicima,svo vreme dok vam traje paket Pretplate.Vaša pretplata se ne obnavlja automatski.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

IZJAVA O PDV-u

PLJIS nije obveznik PDV-a

IZJAVA O KONVERZIJI

‘All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your creditcard account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank.When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site’.


‘Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.’

REKLAMACIJE I POVRAĆAJ NOVCA

Povraćaj novca nije moguć.Svim korisnicama se daje deo sadržaja bez prethodne uplate,kako bi se uverili u kvalitet sadržaja,stoga povraćaj novca nije moguć.

Reklamacije nisu uobičajne a mogu se pokrenuti u slučaju zloupotrebe kartice, eventualno razloga više sile.

Molimo Vas da nam se obratite na e-mail : support@pljis.com ,a Vašu reklamaciju ćemo rešiti u drektnoj komunikaciji u najkraćem roku. 

U slučaju da postoji opravdan razlog,povraćaj sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, PLJIS je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

ODRICANJE OD GARANCIJA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Usluga,Sadžaj i funkcionisanje Sajta pružaju se  „onakvi kakvi jesu“ i „onako kako su dostupni“,a sve garancije,izričite ili implicitne, ovim se isključuju.

Sadržaj sajta se pruža na srpskom jeiku,pismo latinica.Prilikom automatskog prevoda stranice može doći do greške tako da prevedeni sadržaj može da bude i neistinit ili bez smisla.PLJIS ne može biti odgovaran za to.

PLJIS ne može garantovati kontinuitet u radu sajta-korisnici se slažu da neće od PLJIS-a tražiti nadoknadu štete ako dođe do prekida ili usporenog rada Sajta usled preopterećenosti,tehničkih ili drugih problema koji su vezani za Dobavljača internet usluga i kompaniju koja hostuje Sajt .

Korisnici su izričito saglasni da Sajt i uslugu koriste na sopstveni rizik i da PLJIS nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu,direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem usluge ili Sajta ili njegovog sadržaja.

REŠAVANJE SPOROVA

Eventualni sporovi će se prvo pokušati rešiti dogovorom,u duhu dobre poslovne saradnje.Ako to nije moguće,svi sporovi će se rešavati po materijalnom i procesnom pravu Republike Srbije i nadležan je sud u Beogradu,Republika Srbija.

Poslednji put izmenjeno 24.02.2023.